چاپ تراکت

تراکت

تراکت معمولاً یک برگ چاپی منفصل و باز است که برای جلب توجه به یک رویداد ، خدمات ، محصول یا ایده مورد استفاده قرار می گیرد. یک بروشور معمولاً حاوی یک پیام بسیار ساده است که می تواند به سرعت منتقل شود. چاپ تراکت معمولاً در یک طرف کاغذ است ، اگرچه قانونی وجود ندارد که می گوید تراکت را نمی توان در هر دو طرف چاپ کرد.

تراکت گلاسه 135 گرم A4
جنس
تعداد
ابعاد (MM)
قیمت (تومان)
تحویل
گلاسهA4 یک رو
1000
200×290
320/000
2 روز کاری
گلاسهA4 دو رو
1000
200×290
393/000
2 روز کاری
گلاسهA4 یک رو
2000
200×290
565/000
2 روز کاری
گلاسهA4 دو رو
2000
200×290
625/000
2 روز کاری
گلاسهA4 یک رو
5000
200×290
1/254/000
2 روز کاری
گلاسهA4 دو رو
5000
200×290
1/341/000
2 روز کاری
A4یک رو 6ساعته
2000
200×290
665/000
6ساعت کاری
A4 دورو 6ساعته
2000
200×290
735/000
6ساعت کاری
تراکت گلاسه 135 گرم A5
جنس
تعداد
ابعاد (MM)
قیمت (تومان)
تحویل
گلاسهA5 یک رو
1000
200×145​
180/000
2 روز کاری
گلاسهA5 دو رو
1000
200×145​
212/000
2 روز کاری
گلاسهA5 یک رو
2000
200×145​
315/000
2 روز کاری
گلاسهA5 دو رو
2000
200×145​
350/000
2 روز کاری
گلاسهA5 یک رو
5000
200×145​
686/000
2 روز کاری
گلاسهA45 دو رو
5000
200×145​
730/000
2 روز کاری
A5یک رو 6ساعته
2000
200×145​
400/000
6ساعت کاری
A5 دورو 6ساعته
2000
200×145​
435/000
6ساعت کاری
تراکت گلاسه 135 گرم A6
جنس
تعداد
ابعاد (MM)
قیمت (تومان)
تحویل
گلاسهA6 یک رو
1000
145×100​​
105/000
2 روز کاری
گلاسهA6 دو رو
1000
145×100​​
121/000
2 روز کاری
گلاسهA6 یک رو
2000
145×100​​
185/000
2 روز کاری
گلاسهA6 دو رو
2000
145×100​​
203/000
2 روز کاری
گلاسهA6 یک رو
5000
145×100​​
400/000
2 روز کاری
گلاسهA6 دو رو
5000
145×100​​
420/000
2 روز کاری
A6یک رو 6ساعته
2000
145×100​​
250/000
6ساعت کاری
A6 دورو 6ساعته
2000
145×100​​
268/0000
6ساعت کاری
تراکت تحریر 80 گرم A4
جنس
تعداد
ابعاد (MM)
قیمت (تومان)
تحویل
تحریرA4 یک رو
1000
200×290
225/000
2 روز کاری
تحریرA4 دو رو
1000
200×290
285/000
2 روز کاری
تحریر یک رو
2000
200×290
350/000
2 روز کاری
تحریرA4 دو رو
2000
200×290
420/000
2 روز کاری
تحریرA4 یک رو
5000
200×290
730/000
2 روز کاری
تحریرA4 دو رو
5000
200×290
808/000
2 روز کاری
A4یک رو 6ساعته
1000
200×290
335/000
6ساعت کاری
A4دورو 6ساعته
1000
200×290
395/000
6ساعت کاری
A4یک رو 6ساعته
2000
200×290
450/000
6ساعت کاری
A4دو رو 6ساعته
2000
200×290
520/000
6ساعت کاری
تراکت تحریر 80 گرم A5
جنس
تعداد
ابعاد (MM)
قیمت (تومان)
تحویل
تحریرA5 یک رو
1000
200×145​
225/000
2 روز کاری
تحریرA5 دو رو
1000
200×145​
285/000
2 روز کاری
تحریرA5یک رو
2000
200×145​
350/000
2 روز کاری
تحریرA5 دو رو
2000
200×145​
420/000
2 روز کاری
تحریرA5 یک رو
5000
200×145​
730/000
2 روز کاری
تحریرA5 دو رو
5000
200×145​
808/000
2 روز کاری
A5یک رو 6ساعته
1000
200×145​
335/000
6ساعت کاری
A5دورو 6ساعته
1000
200×145​
395/000
6ساعت کاری
A5یک رو 6ساعته
2000
200×145​
450/000
6ساعت کاری
A5دو رو 6ساعته
2000
200×145​
520/000
6ساعت کاری
تراکت تحریر 80 گرم A6
جنس
تعداد
ابعاد (MM)
قیمت (تومان)
تحویل
تحریرA6 یک رو
1000
145×100​​
80/000
2 روز کاری
تحریرA6 دو رو
1000
145×100​​
95/000
2 روز کاری
تحریرA6 یک رو
2000
145×100​​
130/000
2 روز کاری
تحریرA6 دو رو
2000
145×100​​
148/000
2 روز کاری
تحریرA6 یک رو
5000
145×100​​
269/000
2 روز کاری
تحریرA6 دو رو
5000
145×100​​
289/000
2 روز کاری
A6یک رو 6ساعته
2000
145×100​​
195/000
6ساعت کاری
A6 دورو 6ساعته
2000
145×100​​
213/000
6ساعت کاری
تراکت کرافت چهار رنگ A4
جنس
تعداد
ابعاد (MM)
قیمت (تومان)
تحویل
کرافتA4 یک رو
1000
200×290
250/000
7 روز کاری
کرافتA4 دو رو
1000
200×290
310/000
7 روز کاری
کرافتA4 یک رو
2000
200×290
405/000
7 روز کاری
کرافتA4 دو رو
2000
200×290
475/000
7 روز کاری
کرافتA4 یک رو
5000
200×290
880/000
7 روز کاری
کرافتA4 دو رو
5000
200×290
950/000
7 روز کاری
تراکت کرافت چهار رنگ A5
جنس
تعداد
ابعاد (MM)
قیمت (تومان)
تحویل
کرافتA5 یک رو
1000
200×145​
140/000
7 روز کاری
کرافتA5 دو رو
1000
200×145​
170/000
7 روز کاری
کرافتA5 یک رو
2000
200×145​
230/000
7 روز کاری
کرافتA5 دو رو
2000
200×145​
265/000
7 روز کاری
کرافتA5 یک رو
5000
200×145​
495/000
7 روز کاری
کرافتA5 دو رو
5000
200×145​
530/000
7 روز کاری
تراکت کرافت چهار رنگ A6
جنس
تعداد
ابعاد (MM)
قیمت (تومان)
تحویل
کرافتA6 یک رو
1000
145×100​​
85/000
7 روز کاری
کرافتA6 دو رو
1000
145×100​​
100/000
7 روز کاری
کرافتA6 یک رو
2000
145×100​​
140/000
7 روز کاری
کرافتA6 دو رو
2000
145×100​​
157/000
7 روز کاری
کرافتA6 یک رو
5000
145×100​​
297/000
7 روز کاری
کرافتA6 دو رو
5000
145×100​​
315/000
7 روز کاری

چاپ بروشور

زمان تقریبی مطالعه: 12 دقیقه بروشورها در دنیای ما سابقه طولانی دارند. آنها برگه های کوچک تبلیغاتی می‌باشند که در تمام مشاغل مورد نیاز هستند. یک بروشور می تواند مکان ها ، هتل ها ، رویدادها ، خدمات ، محصولات و غیره را تبلیغ کند. بروشورها معمولاً در مغازه ها ، هتل ها و مکان های دیگری که احتمال جذب مردم را دارند موجود هستند. بروشورها یک روش موثر برای تبلیغ یک رویداد یا مکان خاص هستند ، زیرا بروشور اغلب حاوی تصاویر و متن است و تجربه چندرسانه ای را برای بیننده ایجاد می کند. به دلیل طراحی تاشو ، بروشورها می توانند نه تنها نمایش های دو بعدی ، بلکه اشیا سه بعدی را نیز ایجاد کنند.

بیشتر مطالعه کنید...

استفاده از تراکت

بسته به نحوه استفاده از آنها ، از تراکت ها گاهی اوقات به عنوان جزوه ، درج یا بخشنامه یاد می شود. آنها معمولاً با دست توزیع می شوند هرجایی که مشتری یا افراد ممکن است دور هم جمع شوند یا از آنجا عبور کنند ، مانند نمایشگاه های تجاری یا مکان های معروف دیگر. همچنین ، آگهی ها را می توان به صورت یک قطعه خود پست یا همان “ارسال کننده” جمع و یا بسته بندی کرد. تراکت ها را می توان با هر رنگ جوهر چاپ کرد ، اگرچه چاپ تمام رنگی بیشترین محبوبیت را دارد زیرا هدف از اعلامیه توجه و مطالعه است.

یک تراکت معمولاً عمر نسبتاً کوتاهی دارد ، مثلاً برای اعلام یک رویداد یک بار مانند افتتاحیه بزرگ یا تبلیغ ویژه استفاده می شود. بنابراین ، کاغذ مورد استفاده برای بروشور لزوماً نباید کاغذ با وزن سنگین باشد. با این وجود ، می توان بروشور را روی کاغذ ضخیم تری چاپ کرد تا در صورت داشتن اطلاعاتی که بارها و بارها به آنها مراجعه می شود ، مثلاً وقتی به عنوان برگ مشخصات محصول یا دستورالعمل استفاده می شود ، از دوام بیشتری برخوردار شود.

نمونه‌های چاپ شده از این محصول

برای بزرگنمایی، تصویر مورد نظر خود را لمس کنید.

همه نمونه ها
تراکت A4
تراکت A5
تراکت A6
سرنسخه
نمونه چاپ تراکت

نمونه چاپ تراکت

تراکت A4

چاپ تراکت A4 دو رو گلاسه ۱۳۵گرم

نمونه چاپ تراکت

نمونه چاپ تراکت

تراکت A4

چاپ تراکت A4 گلاسه ۱۳۵گرم

نمونه چاپ تراکت

نمونه چاپ تراکت

تراکت A5

چاپ تراکت A5 تحریر ۸۰ گرم

نمونه چاپ تراکت

نمونه چاپ تراکت

تراکت A5

چاپ تراکت A5 کرافت

نمونه چاپ تراکت

نمونه چاپ تراکت

تراکت A5

چاپ تراکت A5 گلاسه ۱۳۵گرم

نمونه چاپ تراکت

نمونه چاپ تراکت

تراکت A5

چاپ تراکت A5 گلاسه ۱۳۵گرم

نمونه چاپ تراکت

نمونه چاپ تراکت

تراکت A6

چاپ تراکت A6 گلاسه ۱۳۵گرم

نمونه چاپ تراکت

نمونه چاپ تراکت

تراکت A5

چاپ سر نسخه A5 تحریر ۸۰ گرم

نمونه چاپ تراکت

نمونه چاپ تراکت

سرنسخه

چاپ سر نسخه تحریر ۸۰ گرم

نمونه چاپ تراکت

نمونه چاپ تراکت

تراکت A6

چاپ یادداشت A6 تحریر ۸۰گرم

مشاهده موارد بیشتر

سایر محصولات

پاکت

چاپ پاکت طرح اندیش

کارت ویزیت فانتزی

چاپ کارت ویزیت فانتزی

قالبدار

قالب دار طرح اندیش

ارتباط با ما

جهت ارتباط با مجموعه طرح اندیش و ثبت سفارش می‌توانید مستقیما با ما تماس حاصل فرمایید و یا و به صورت حضوری به آدرس دفتر مرکزی طرح اندیش مراجعه کنید. همچنین شما عزیزان می‌توانید از طریق واتس اپ به راحتی از کارشناسان ما مشاوره دریافت کنید.

طرح اندیش را در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید دنبال کنید.